Statlig insättningsgaranti

Information om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. I Skandiabanken omfattar garantin Allt i Ett-konto, Sparkonto, Likviditetskonto, Fasträntekonto, Skandiakonto, Eurokonto, Betal- och Kreditkortskonto och likvida medel på Värdepappersdepå (även Rådgivningsdepåkonto) och Investeringssparkonto. Den statliga insättningsgarantin gäller däremot inte för medel på vissa konton med speciella villkor, till exempel konton för individuellt pensionssparande (IPS). Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, SkandiaDepå Kapitalförsäkring och kapitalpensionsförsäkring omfattas inte heller av den statliga insättningsgarantin. För vidare information om dessa produkter se respektive produkts förköpsinformation eller villkor.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För ytterligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se.