Spara i fonder

 • Fondsparande passar både erfarna sparare och nybörjare
 • Vi har ett brett utbud av fonder med möjlighet till hög avkastning
 • Enkelt att hitta fonder för olika sparbehov och mål

Oavsett hur mycket säkerhet och kontroll du vill ha eller hur långsiktiga dina sparmål är – hos oss är det lätt att spara i fonder!

Välj konto för fondsparande

Det är lätt att spara i fonder

Du kanske drömmer om att en dag kunna lägga insatsen till en sommarstuga eller att kunna göra en jorden-runt-resa? Kanske vill du ge barnen ett bidrag till första egna lägenheten? Fonder är ett enkelt sätt att komma igång med sparandet och kan passa både till pensionen, barnen och andra sparmål. Ett smidigt sätt att komma igång med ditt sparande är att månadsspara i fonder. Du kan också spara i engångsbelopp om det passar dig bättre.

Brett utbud

Hos oss kan du vara säker på att hitta fonder som passar för just ditt sparande. Om du är nybörjare på sparande kanske du väljer våra enkla fonder Skandia Skala eller Skandia SMART. För långsiktiga sparmål kan det passa med fonder som har lite högre risk, eftersom eventuella nedgångar inte blir lika kännbara över tid. 

Fondkollen ger dig koll

På Fondkollen.se kan du få full koll på fonder och hjälp att välja, jämföra och räkna på vilka fonder som passar ditt sparande.

Så här gör du:

 1. Logga in (om du inte redan är kund hos oss blir du det på vägen med BankID)
 2. Öppna ett konto för fondsparande (en depå eller en kapitalförsäkring) där du kan samla dina fonder och andra värdepapper
 3. Välj fonder

Tips – månadsspara! För att månadsspara i fonder väljer du fonder i en placeringsplan, så placeras dina pengar i samma fonder varje månad. Du kan när som helst ändra både fonder och belopp. Du hittar placeringsplanen när du har loggat in och öppnat ett konto för fondsparande.

Logga in och börja fondspara direkt Läs först mer om våra konton för fondsparande

 

Vilka fonder passar dig?

Skandia Skala – riskstyrda fonder

 • Bestämd risknivå
 • Risknivån styr innehavet
 • Slipp fondbyten
Skandia Skala 1:5 Skandia Skala 2:5 Skandia Skala 3:5 Skandia Skala 4:5 Skandia Skala 5:5

Skandia SMART – aktiva fonder

 • En professionell förvaltare arbetar aktivt för att skapa varaktig lönsamhet
 • Satsar på värdepapper som kan ge mesta möjliga avkastning
 • Tre nivåer av risk ger olika grad av avkastning
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv

Fonder utvalda av Skandia

 • Vi har valt ut ca 100 fonder i vårt fondutbud som vi tror lite extra på
 • Fonderna har genomgått en noggrann utvärdering
 • Krav på tydlig placeringsstrategi, skicklig förvaltning och professionella förvaltare
Våra utvalda fonder

Hela vårt fondutbud

Hos oss kan du vara säker på att hitta fonder som passar just ditt sparande – vi har mer än 800 fonder i ett av marknadens bredaste utbud.

Till hela vårt fondutbud

Skandia fonder

Missa inte våra egna fonder! Förutom Skandia Skala och Skandia SMART har vi även ett antal aktiefonder, räntefonder och ideella fonder.

Till Skandia fonder Läs mer om Skandia fonder

Boka tid för personlig rådgivning


 • Tillsammans går vi igenom din ekonomi och dina krav på t.ex. långsiktighet och trygghet 
 • Vi tar fram en sparplan och syr ihop ett sparande utifrån dina behov
 • Du får fler valmöjligheter och en sparform som passar dina önskemål

Vanliga frågor om fonder

Fonder – vad är en fond?

En fond är en slags portfölj med olika typer av värdepapper i, t.ex. aktier. Varje fond ägs av många människor tillsammans, så kallade andelsägare, som har satt in pengar i fonden.

Att spara i en fond innebär att du köper en liten del av fondens totala tillgångar. Sparar du till exempel i en fond som innehåller aktier i 90 olika börsbolag blir du indirekt aktieägare i alla de bolagen.

Om tillgångarna i fonden stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, och tvärtom.

Varje fond sköts av en fondförvaltare, till exempel av oss på Skandia. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt.

Fonder – hur fungerar det att spara i fonder?

När du sparar i fonder tar du enkelt del av avkastningen på hela världens aktie- och räntemarknader. Om värdepappren som dina fonder innehåller stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, du får avkastning på din investering. 

För att komma igång med ditt fondsparande börjar du med att öppna en depå, ett slags konto för värdepappershandel där du samlar dina fonder (och andra värdepapper om du så vill). Du väljer depå när du har loggat in. Om du inte är kund än blir du det på vägen med ett Bank-ID. Är du osäker kan du alltid ringa vår kundservice och om du vill ha mer stöd i ditt sparande kan du boka tid för personlig rådgivning.

När du har öppnat din depå kan du välja om du vill månadsspara eller om du hellre vill sätta in engångsbelopp. Väljer du månadssparande placeras dina pengar i samma fonder varje månad – ett smidigt sätt att komma igång med ditt sparande.

Du väljer alltid dina fonder själv. Vilka fonder som passar dig beror t.ex. på hur länge du tänker spara och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning.

Fonder – vilka slags fonder ska jag välja?

Olika fonder har olika grad av risk. Högre risk är ofta nyckeln till en bra avkastning, men innebär samtidigt att dina investeringar kan variera i värde. Lägre risk ger ofta lite lägre avkastning.

När du väljer fonder kan du bl.a. titta på fondens avkastning, dvs. hur värdet på en fond har förändrats under en viss tid. Avkastningen redovisas i procent och alltid efter att avgifterna är avdragna. Att en fond haft bra avkastning genom åren är förstås ingen garanti eftersom värdet både kan öka och minska. Däremot finns det fonder som är lite tryggare än andra, där avkastningen är stabilare och svängningarna inte lika stora.

Vilka fonder du ska välja mellan beror på vad du har för sparmål, hur långsiktigt ditt sparande är och hur du resonerar om risk och avkastning.

De vanligaste fonderna är:

Aktiefonder

 • Den fondtyp som har högst risk och störst möjligheter till högre avkastning på sikt
 • Genom att aktierna placeras i olika börsbolag sprids risken
 • Kan passa för ett långsiktigt sparande, t.ex. pensionen

Räntefonder

 • Lägre risk och lägre avkastning än aktiefonder
 • Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar

Blandfonder

 • En blandfond investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper
 • Lägre risk än aktiefonder och högre risk än räntefonder
 • Vi har många bra blandfonder, t.ex. Skandia Skala och Skandia Smart

Alternativa investeringsfonder

 • T.ex. råvarufonder, valutafonder, hedgefonder
 • Bra komplement om du vill ha flera olika slags fonder, eftersom de oftast inte följer utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden

Fond-i-fond

 • Bra alternativ om du vill slippa att själv välja olika slags fonder
 • Det finns fond-i-fonder med både lägre och högre risk
 • Innebär att en förvaltare investerar i ett antal olika fonder, vilket innebär att de kan vara lite dyrare i avgiften

Indexfonder

När börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Ett index mäter utvecklingen för ett antal utvalda aktier. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier som indexet mäter har ökat. En indexfond följer ett visst index, alltså en särskild grupp aktier. Sverigefonder är vanligast, de följer utvecklingen för de 30 eller 85 största bolagen på Stockholmsbörsen. Globalfonder är också vanliga, de följer ett världsaktieindex. Behöver inte aktiv förvaltning så förvaltningsavgifterna är ofta låga.

Ideella fonder 

För dig som vill kombinera ett tryggt sparande med ett gott ändamål, samtidigt som du givetvis får ta del av avkastningen. En ideell fond kan t.ex. ha som policy att aktivt investera i företag som uppfyller vissa etiska riktlinjer. Ideella fonder skänker oftast också en viss summa till välgörande ändamål varje år.

Fonder – hur ska jag tänka kring risk och avkastning?

När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk är en av nycklarna till en bra sparplan och egentligen bara ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men ge hög avkastning på längre sikt. Det är därför ett långsiktigt sparande kan ha högre risk än ett kortsiktigt.

Att tänka på:

 • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
 • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
 • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar? 
Fonder – vad kostar det att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig fondförvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. 

 • Avgiften tas ut som en procentdel av ditt sparbelopp
 • Går det bra för fonden betalar du en större avgift i kronor, går det sämre betalar du mindre
 • Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder, t.ex. kan det ofta vara dyrare med aktivt förvaltade fonder än passivt förvaltade fonder
 • Enstaka fonder har också köp- och säljavgifter som tas ut när du köper eller säljer fondandelar, men vi anger alltid tydligt om så är fallet

De fonder som Skandia erbjuder handel i förvaltas av olika fondbolag. Vi får en årlig ersättning för förmedling och administration av fondandelar från respektive fondbolag i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet. Du som kund har rätt att få information om ersättningar som vi erhåller från, eller utbetalar till, tredje part i samband med att vi tillhandahåller investeringstjänster till dig som kund. Om du önskar mer detaljerad information om de ersättningar som vi får av respektive betalar till tredje part kan du kontakta vår kundservice.

Fonder – hur ska jag planera mitt sparande?

En bra sparplan kan bestå av tre delar: buffertsparande, långsiktigt sparande och det där extra. 

Buffert

En buffert ska motsvara ungefär tre månadslöner och du bör inte ta någon risk – ett sparkonto eller fasträntekonto kan passa.

Långsiktigt

Kräver lite mer funderingar så att du får ett sparande som passar just dina förutsättningar och behov. Vanliga aspekter är hur länge du tänker spara, om du har något specifikt mål i syfte och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning. Fonder kan passa både dig som vill ha ett bekvämt månadssparande och dig som vill vara mer aktiv. 

Extra

När du både har en buffert och ett långsiktigt sparande kan du börja tänka på det där extra sparandet. Välj grad av risk utifrån hur aktiv och insatt du vill vara – både aktier och fonder kan passa. 

Börja fondspara direkt

 • Fondsparande passar både erfarna sparare och nybörjare
 • Vi har ett brett utbud av fonder med möjlighet till hög avkastning
 • Enkelt att hitta fonder för olika sparbehov och mål
Välj konto för fondsparande