Gå till innehåll
Familj på utflykt över äng med träd

Spara i fonder – det enkla månadssparandet

 • Hos oss är det lätt att öppna ett investeringssparkonto och börja månadsspara
 • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, har vi gjort valet enkelt med våra SMART-fonder
 • I SMART-fonderna utnyttjar vi kompetens och kunskap från vår framgångsrika traditionella förvaltning

Att månadsspara i fonder är ett enkelt sätt att få dina pengar att växa. Har du BankID kan du logga in och börja spara direkt.

Börja spara

SMART Försiktig

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.

Välj SMART Försiktig
SMART Balanserad

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier.

Välj SMART Balanserad
SMART Offensiv

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %

Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
tjej-graver-i-jord-rod-spade

Har du inget konto hos oss än?

För att månadsspara i en av våra SMART-fonder börjar du med att skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss, t.ex. Investeringssparkonto (ISK), ett smidigt konto för ett långsiktigt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper. 

 • Inget deklarationskrångel
 • 0,42 % i årlig schablonskatt (2016)
 • Kontot kostar ingenting och du kan ta ut dina pengar när du vill
Öppna Investeringssparkonto

Så här kan ditt månadssparande växa

  2 år 5 år 10 år 20 år
200 kr 5 052 kr
Ny dator
13 618 kr 30 998 kr 81 492 kr
500 kr 12 631 kr 34 045 kr
Familjesemester
77 496 kr 203 729 kr
1 000 kr 25 261 kr 68 090 kr 154 992 kr
Nytt kök
407 458 kr
1 500 kr 37 892 kr 102 135 kr 232 488 kr 611 187 kr
Sommarstuga

Vi har räknat på en årlig avkastning på 5 % utan hänsyn till ev. inflation. Tänk på att detta är ett räkneexempel, och inte en värdetillväxt som vi kan lova. Dina tillgångar kan både öka och minska i värde.

Vanliga frågor om fonder

Fonder – vad är en fond?

En fond är en slags portfölj med olika typer av värdepapper i, t.ex. aktier. Varje fond ägs av många människor tillsammans, så kallade andelsägare, som har satt in pengar i fonden.

Att spara i en fond innebär att du köper en liten del av fondens totala tillgångar. Sparar du till exempel i en fond som innehåller aktier i 90 olika börsbolag blir du indirekt aktieägare i alla de bolagen.

Om tillgångarna i fonden stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, och tvärtom.

Varje fond sköts av en fondförvaltare, till exempel av oss på Skandia. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt.

Fonder – hur fungerar det att spara i fonder?

När du sparar i fonder tar du enkelt del av avkastningen på hela världens aktie- och räntemarknader. Om värdepappren som dina fonder innehåller stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, du får avkastning på din investering. 

För att komma igång med ditt fondsparande börjar du med att öppna en depå, ett slags konto för värdepappershandel där du samlar dina fonder (och andra värdepapper om du så vill). Du väljer depå när du har loggat in. Om du inte är kund än blir du det på vägen med ett Bank-ID. Är du osäker kan du alltid ringa vår kundservice och om du vill ha mer stöd i ditt sparande kan du boka tid för personlig rådgivning.

När du har öppnat din depå kan du välja om du vill månadsspara eller om du hellre vill sätta in engångsbelopp. Väljer du månadssparande placeras dina pengar i samma fonder varje månad – ett smidigt sätt att komma igång med ditt sparande.

Du väljer alltid dina fonder själv. Vilka fonder som passar dig beror t.ex. på hur länge du tänker spara och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning.

Fonder – vilka slags fonder ska jag välja?

Olika fonder har olika grad av risk. Högre risk är ofta nyckeln till en bra avkastning, men innebär samtidigt att dina investeringar kan variera i värde. Lägre risk ger ofta lite lägre avkastning.

När du väljer fonder kan du bl.a. titta på fondens avkastning, dvs. hur värdet på en fond har förändrats under en viss tid. Avkastningen redovisas i procent och alltid efter att avgifterna är avdragna. Att en fond haft bra avkastning genom åren är förstås ingen garanti eftersom värdet både kan öka och minska. Däremot finns det fonder som är lite tryggare än andra, där avkastningen är stabilare och svängningarna inte lika stora.

Vilka fonder du ska välja mellan beror på vad du har för sparmål, hur långsiktigt ditt sparande är och hur du resonerar om risk och avkastning.

De vanligaste fonderna är:

Aktiefonder

 • Den fondtyp som har högst risk och störst möjligheter till högre avkastning på sikt
 • Genom att aktierna placeras i olika börsbolag sprids risken
 • Kan passa för ett långsiktigt sparande, t.ex. pensionen

Räntefonder

 • Lägre risk och lägre avkastning än aktiefonder
 • Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar

Blandfonder

 • En blandfond investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper
 • Lägre risk än aktiefonder och högre risk än räntefonder
 • Vi har många bra blandfonder, t.ex. Skandia Smart

Alternativa investeringsfonder

 • T.ex. råvarufonder, valutafonder, hedgefonder
 • Bra komplement om du vill ha flera olika slags fonder, eftersom de oftast inte följer utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden

Fond-i-fond

 • Bra alternativ om du vill slippa att själv välja olika slags fonder
 • Det finns fond-i-fonder med både lägre och högre risk
 • Innebär att en förvaltare investerar i ett antal olika fonder, vilket innebär att de kan vara lite dyrare i avgiften

Indexfonder

När börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Ett index mäter utvecklingen för ett antal utvalda aktier. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier som indexet mäter har ökat. En indexfond följer ett visst index, alltså en särskild grupp aktier. Sverigefonder är vanligast, de följer utvecklingen för de 30 eller 85 största bolagen på Stockholmsbörsen. Globalfonder är också vanliga, de följer ett världsaktieindex. Behöver inte aktiv förvaltning så förvaltningsavgifterna är ofta låga.

Ideella fonder 

För dig som vill kombinera ett tryggt sparande med ett gott ändamål, samtidigt som du givetvis får ta del av avkastningen. En ideell fond kan t.ex. ha som policy att aktivt investera i företag som uppfyller vissa etiska riktlinjer. Ideella fonder skänker oftast också en viss summa till välgörande ändamål varje år.

Du hittar alla våra fonder med kursfakta, rating, avgifter etc. i vår fondlista, där du också kan jämföra olika fonder med varandra.

Fonder – hur ska jag tänka kring risk och avkastning?

När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk är en av nycklarna till en bra sparplan och egentligen bara ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men ge hög avkastning på längre sikt. Det är därför ett långsiktigt sparande kan ha högre risk än ett kortsiktigt.

Att tänka på:

 • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
 • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
 • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar? 
Fonder – vad kostar det att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig fondförvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. 

 • Avgiften tas ut som en procentdel av ditt sparbelopp
 • Går det bra för fonden betalar du en större avgift i kronor, går det sämre betalar du mindre
 • Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder, t.ex. kan det ofta vara dyrare med aktivt förvaltade fonder än passivt förvaltade fonder
 • Enstaka fonder har också köp- och säljavgifter som tas ut när du köper eller säljer fondandelar, men vi anger alltid tydligt om så är fallet

De fonder som Skandia erbjuder handel i förvaltas av olika fondbolag. Vi får en årlig ersättning för förmedling och administration av fondandelar från respektive fondbolag i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet. Du som kund har rätt att få information om ersättningar som vi erhåller från, eller utbetalar till, tredje part i samband med att vi tillhandahåller investeringstjänster till dig som kund. Om du önskar mer detaljerad information om de ersättningar som vi får av respektive betalar till tredje part kan du kontakta vår kundservice.

Fonder – hur ska jag planera mitt sparande?

En bra sparplan kan bestå av tre delar: buffertsparande, långsiktigt sparande och det där extra. 

Buffert

En buffert ska motsvara ungefär tre månadslöner och du bör inte ta någon risk – ett sparkonto eller fasträntekonto kan passa.

Långsiktigt

Kräver lite mer funderingar så att du får ett sparande som passar just dina förutsättningar och behov. Vanliga aspekter är hur länge du tänker spara, om du har något specifikt mål i syfte och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning. Fonder kan passa både dig som vill ha ett bekvämt månadssparande och dig som vill vara mer aktiv. 

Extra

När du både har en buffert och ett långsiktigt sparande kan du börja tänka på det där extra sparandet. Välj grad av risk utifrån hur aktiv och insatt du vill vara – både aktier och fonder kan passa. 

Fortfarande osäker?

Ekonomi, fonder och sparande är enkelt – för oss som kan det. Låt oss göra det enkelt för dig också! Ring oss direkt eller boka tid för rådgivning redan i dag.