Mottagarlistor

Mottagarlistor

På denna sida kan administrera dina sparade mottagare för Betala räkningar, Överföringar och Utlandsbetalningar. Här kan lägga till och ta bort mottagare.

 

Gör så här:

Klicka på Betala i toppmenyn.
Mottagarlistor i vänsternavigeringen.
Välj typ av mottagare; Räkningar, Överföringar eller Utlandsbetalningar.

 

Välj avsändarkonto och fyll i mottagarkonto.
 Klicka Lägg till.
Dina mottagare listas nedan. Du kan ta bort mottagare genom att klicka på
    soptunnan.