Månadssammanställning

Månadssammanställning ger dig en snabb kategoriserad överblick av utförda transaktioner fördelade på helår, samt per månad. Månadssammanställningen utförs den tionde varje månad. Den omfattar transaktioner för innevarande år och två år tillbaka i tiden.  

Gör så här:

Klicka på Konton.
Välj ett konto.


  

Klicka på Månadssammanställning.

Här får du en sammanställning av vad du fått inbetalt från exempelvis Försäkringskassan och överföringar för en viss period. Även utbetalningarna är kategoriserade.

Kortköpen är sorterade efter den branschtillhörighet som butiken/inköpsstället själv valt och det finns ingen möjlighet att ändra eller påverka dessa branschtillhörigheter.

Genom att klicka på rubrikerna visas en ny sida med mer detaljerad information för transaktionerna.