Återbäringsräntan höjs till tolv procent

Taggar: sparande pension


Trogna läsare av bloggen minns kanske mitt inlägg från dagarna efter en kall midsommarhelg där jag pratade om att våra kunder med traditionellt förvaltade sparförsäkringar fick höjd ränta på sitt sparande, då till 8 procent. Vädret skulle bli bättre och några riktigt heta sommarmånader senare kan vi konstatera att även vår kapitalförvaltning gått för högtryck den senaste tiden. Det leder till att återbäringsräntan kan höjas på nytt, denna gång till hela 12 procent*.

Traditionell förvaltning är Sveriges äldsta och största sparform och vi på Skandia förvaltar drygt 340 miljarder av kundernas pengar på det sättet. Det är en kollektiv sparform där kunderna delar på kostnader och allt överskott gemensamt. Skandia är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att det inte finns några aktieägare som får utdelning innan kunderna får sitt.

Pengarna placerar vi i traditionella tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. Vi brukar kalla den för en allvädersportfölj eftersom riskerna är spridda på så många olika tillgångsslag. Den goda riskspridningen har betalat sig väl under första halvåret och särskilt våra investeringar i onoterade bolag toppar listan med en avkastning på 12,2 procent.

Avkastningen fördelas dock inte direkt till våra kunders försäkringar utan den jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan. Den gemensamma bufferten som bestämmer hur hög räntan ska vara är nu så stor att räntan kan höjas rejält. Just nu växer alltså pengarna med en årstakt på 12 procent!

Hälsningar,
Mattias Munter, pensionsekonom

*) Återbäringsräntan redovisas före skatt och avgifter men efter kostnad för kapitalförvaltningenErik|2014-08-27 13:39:54

Fantastiska siffror! Hatten av!
Anmäl


Hans hamacher|2014-08-27 13:56:54

Jättebra, men... min pensionsförsäkring är under utbetalning. Jag är närmare 70 år och vill självklart att min månatliga pension skall följa denna uppgång. Dock har Skandia introducerat en spärr för ökning av utbetalningar på fn 3,5 % . Detta innebär att mitt pensionskapital, trots utbetalningar, växer . Låter väl bra vid första anblicken, men jag är inte odödlig . Vore trist att dö som miljonär! Kommer Skandia att ändra denna spärr?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Hans! Tack för din kommentar.
Visst låter det bra att bara leva på räntan och inte behöva ta från kapitalet, och så ser det ut för väldigt många kunder nu. Alla försäkringar med ordinarie återbäringsränta får samma ränta, oavsett de är under utbetalning eller inte. Det finns ingen "spärr" för ökningar som du beskriver utan ditt försäkringskapital räknas om en gång per år och ska delas upp över kvarvarande tid av utbetalningar. Vi använder dock en prognosränta, ibland kallad förskottsränta, som nyligen ändrades till att vara som högst 3 %. Jag gissar att det är den du syftar på. Syftet med den är i huvudsak att se till att utbetalningarna inte blir som störst sent i livet. Lite förenklat kan man säga att om återbäringsräntan varit högre än så under året så höjs utbetalningsbeloppet. Jag vet inte hur lång utbetalningstid du valt men jag hoppas du får leva gott på ditt sparande och den avkastning vi kan ge under många år framöver. //Mattias

Anmäl


Christer|2014-08-27 14:30:26

Hoppas Hamacher får ett positivt svar från Skandia
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Fyra tips för dig som ska köpa villaBostadsmarknaden är igång nu efter sommarstiltjen och kanske är det dags att byta hus. Både kunder och mäklare är rätt bra på att upprätta en ekonomisk kalkyl för hus- eller lägenhetsköpet. Jag tänkte tipsa om några utgifter som är lätta att glömma.

Lagfart och pantbrev
Den första, och kanske största, är kostnaderna för lagfarter (stämpelskatt) och pantbrev. Kolla noga upp hur mycket dessa uppgår till just för dig – det kan vara stora belopp som ofta skall ut kontant och som gör att din kalkyl kan komma att förändras rejält. Kostnad för att ta ut nya pantbrev ligger idag på 2 procent av pantbrevets belopp, och för att få ut en lagfart, dvs ett bevis på att det är du som äger fastigheten, får du betala 1,5 procent av köpesumman (tänk också på att fasta kostnader kan tillkomma). Lantmäteriet har en prislista på sin hemsida där du kan läsa mer.

Oförutsedda utgifter
Vi pratar ofta om behovet av en buffert i din dagliga ekonomi. Saker kan gå sönder och oförutsedda utgifter inträffar allt som oftast. Ett nytt hus eller en ny lägenhet kommer nästan med säkerhet att kräva en mer tilltagen buffert. Det är inte längre välkända vitvaror du har att göra med, utan helt nya prylar.

Nya prylar
Prylar, ja. Flyttar du från lägenhet till villa kommer behov av allehanda prylar att uppenbara sig. Snöskyffel är ju inte nödvändigt i bostadsrätt, kanske inte heller gräsklippare. Se till att du har lite pengar över att införskaffa det nödvändigaste.

Försäkringar
Ett bostadsköp kan innebära ett stort ekonomiskt åtagande för dig och din familj. Kanske är det först nu du flyttar ihop med någon annan eller kanske ni genom köpet ökar er belåning rejält. Som sagt, jag litar på att den ekonomiska kalkylen ligger i botten för alla era överväganden – men försäkringsskyddet är lätt att glömma. Fundera på vad som händer om någon av er skulle råka ut för en olycka. Kanske en livförsäkring kan vara något för er?

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonomSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Tre alternativ till pensionssparande

Taggar: sparande pension


Vid årsskiftet är det föreslaget* att avdragsrätten begränsas för privat pensionssparande från 1000 till 200 kronor per månad och med tanke på att det finns två miljoner sparare i landet som sparar avdragsgillt för sin framtida pension så är det många som behöver hitta ett alternativ till detta nu vid årsskiftet.

Här är tre alternativ:

1. Kapitalförsäkring
Det alternativ som jag menar har bäst möjlighet att matcha villkoren som du har i din pensionsförsäkring, exempelvis ett större inslag av skydd för familjen om något skulle hända dig innan du blir pensionär eller om du vill ha utbetalningar så länge du lever. Här finns också flest valmöjligheter för hur pengarna ska förvaltas; aktier, fonder, obligationer som du väljer själv eller med hjälp av en rådgivare eller traditionell förvaltning med någon form av garanti där försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Försäkringskapitalet beskattas årligen med en avkastningsskatt som är kopplad till det allmänna ränteläget. Skatten dras oavsett om försäkringskapitalet har ökat eller minskat, men den påverkas alltså inte av om du exempelvis säljer en fond för att köpa en annan.

Läs mer om kapitalförsäkringar.

2. Investeringssparkonto
Den yngsta sparformen som vi har och den som flest förväntas välja som alternativt sparande. Här kan du välja aktier, fonder eller obligationer och värdet på kontot beskattas årligen på liknande sätt som för kapitalförsäkringen. Att exempelvis byta fonder inom investeringssparkontot utlöser inte heller här någon skatt. ISK är en enkel sparform utan försäkringsinslag. Har du behov av extra skydd för familjen innan sparandet blivit så stort bör du teckna en livförsäkring också.

Läs mer om investeringssparkonto.

3. Direktägda aktier/fonder
Du kan också välja att spara direkt i aktier eller fonder. Ett tips är då att förvara det som är tänkt att vara pension i framtiden på en särskild värdepappersdepå. Annars är det lätt att det blandas ihop med annat målsparande till bil, båt eller nästa boende. Sparanden som bör ha olika hög risk med tanke på hur lång tid det är kvar tills pengarna ska användas. Skattemässigt så händer inget förrän du säljer eller byter någon del av tillgångarna. Det kan vara en fördel för den som tänker sig att köpa och behålla samma investering hela vägen fram till pensionen men om du ska vara någorlunda aktiv så kan det vara bättre att välja ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

Läs mer om Skandias värdepappersdepå.

Kom ihåg att ingen av dessa sparformer syns idag på Minpension.se så pensionsprognoserna kommer därför att stämma lite sämre framöver.

Utöver detta kan man även se andra, mer alternativa investeringar som pensionssparanden. En skogsfastighet, ett fritidshus, en veteranbil eller en vacker tavla kan också öka i värde på lång sikt. Men det vill ju förstås till att man kan tänka sig att sälja dessa när det är dags för pension också.

Vilket sparande passar dig bäst? Kommentera gärna!

Hälsningar
Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

*) Förslaget är inte beslutat än men inga invändningar i frågan har hörts från något politiskt håll.Anders I|2014-08-21 23:43:14

Alternativ 3 med en vanlig depå 7 VP-konto är inget bra alternativ ! Man får ju betala 30% skatt på alla utdelningar och vinster, ska man spara till pension ska man göra det i ISK för man äger ju aktierna direkt där också !! 30% skatt på utdelningarna ger sämre "ränta på ränta effekt " om man bara kan återinvestera 70% av utdelningen Tycker att ni ska avråda från vanlig depå.
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Anders!
Tack för din kommentar. Som jag skriver så passar de andra alternativen ofta bättre för den aktive spararen. ISK är ditt val, särskilt som du gillar att äga aktier och behålla rätten att gå på bolagsstämma, men att generellt avråda från direktsparande vill jag dock inte göra. En passiv ”köp och behåll”-strategi skulle kunna ge mer pengar totalt sett om man inte schablonbeskattar värdet varje år. Den ränta på ränta-effekten är lika viktig att ta hänsyn till. Över tid bör man räkna med att omkring en procent av värdet avgår i skatt varje år på en ISK/kapitalförsäkring. //Mattias

Anmäl


Stefan|2014-08-22 10:35:41

Kapitalförsäkringar har ofta en avgift för "skalet", det s.k. försäkringsmomentet. Om det är en traditionell lösning går det kanske att förstå. Men en fondförsäkring är okomplicerad och avgiften är ofta oskäligt hög. Bättre med ISK!
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Stefan,
Tack för din kommentar. Avgifter för kapitalförsäkring och ISK behöver inte skilja sig om de ger motsvarande värde och service. Hur prissättningen ser ut på de olika sparformerna i framtiden är svårt att spekulera i. //Mattias

Anmäl


Mårten|2014-08-22 17:51:36

Tycker du att samtliga dessa tre alternativ är bättre än fortsatt sparande i en IPS, 1000 kr per månad, nu när avdragsrätten begränsas och sedermera förmodligen försvinner helt?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Mårten! Tack för din fråga och svaret är ja. Att fortsätta spara i IPS eller pensionsförsäkring är inte ett bra alternativ när avdragsrätten tas bort. Detta eftersom du då sätter in skattade pengar i en sparform som kommer att inkomstbeskattas på nytt vid utbetalning i framtiden. //Mattias

Anmäl


Mats E|2014-08-27 13:56:05

Som jag har förstått så går det inte att kliva ur t.ex SkandiaLink för att börja pensionsspara på annat sätt, är det så?
Anmäl


Erika|2014-08-27 13:57:36

Hej! Min bank sa att man trodde att många skulle använda pengarna till att amortera ännu mera på sitt bostadslån. Detta är ju också en form av sparande, eftersom man faktiskt ökar sin förmögenhet. Vad tror du om det?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Erika! Att spara i sitt boende kan vara en del av planen för "livet efter jobbet" men då i huvudsak för att försäkra sig om låga boendekostnader. Pensionen kommer för många vara betydligt lägre än den sista lönen så boendekostnaderna blir genast större i relation till pensionens storlek. Att se värdet som en tillgång man kan köpa mjölk för kan vara vanskligt då det är svårt att veta idag om man kan tänka sig att sälja och köpa billigare boende eller få lån på det befintliga. Så att amortera som ett fullgott alternativ till ett långsiktigt sparande rekommenderar jag inte, du behöver både och. //Mattias

Anmäl


Thomas|2014-08-27 15:15:15

Håller med dig Erika. Jag har mer eller mindre tröttnat på alla "effektförluster" i banksystemet. När jag någon gång tittat närmare på olika typer av långsiktigt sparande jag provat så är det skrämmande mycket som försvinner i systemet i form av avgifter, vinster till andra än mig, oskicklig förvaltning etc. Jag har kommit fram till att det bästa jag kan göra är att minska min skuldbörda så mycket jag kan. Som jag ser det kommer min realekonomi i framtiden må bäst av det. Det borde finnas med som ett fjärde alternativ. Men det är ju inget bra för banken....
Anmäl


Micke|2014-08-27 15:19:15

Så att sänka det privata pensionssparande från 1000 till 200 kronor per månad och sedan lägga dessa 800 kronor på eventuell amortering istället skulle väl kunna va ett bra alternativ?
Anmäl


Mikael|2014-08-27 15:26:32

Hej! I mitt pensionsparande har jag valt att försäkra min premie om jag skulle drabbas av långvarig sjukdom. Finns samma möjlighet i ISK eller kapitalförsäkring? Sänks mitt pensionsparande automatiskt till 200 kr/mån om förslaget går igenom?
Anmäl


Ola|2014-08-27 15:45:29

Är inte skatteväxling det bästa alternativet? I alla fall om man tjänar över 10ppb per år?
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Höststäda din ekonomi

Taggar: sparande video


Hösten är kommen och kanske har höstkylan letat sig ända in i plånboken? Här nere drar jag tre städtips för ekonomin. Har du några tips på hur du gör för att få koll? Kommentera!SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Ett händelserikt första halvår

Taggar: sparande


Midsommar är över, Almedalsveckan är avslutad och klätterrosorna börjar slå ut. Det brukar betyda att det är dags att göra halvårsbokslut för 2014.

Jag satt och bläddrade igenom våra bloggar för våren som gått. Heidi började året med att reflektera över den stökiga börsinledningen på året – detta trots positva konjunktursignaler. Kanske lätt att glömma den svaga inledningen på året så här ett halvår senare, när världens börser med råge tagit igen den skakiga inlednigen på året.

I februari fokuserade vi på sparande. Det orange kuvertet damp ned i mångas brevlådor – och Mattias fick många att hicka till när han bloggade under rubriken ”Släng det orange kuvertet”. Läste man mer noggrant fick man många bra pensionstips – som till exempel att använda minpension.se för att få överblick.

I mars kom Plånboksindex, Skandias sammanställning över optimism och sparvilja. Vi såg här tydliga tecken på stigande optimism och dramatiskt fallande sparvilja hos svenska hushåll. En nation höll, anade vi, på att dra på sig spenderbyxorna.

Ett ämne i april månads bloggflora var Skandias nya bolånemodell. No more dolda bolånevillkor skrev Öjvind och berättade om en lånemodell med öppet redovisade priser och rabatter. Många kommentarer blev det i ämnet, roligt tycker jag!

I maj månads blogg om marknaderna konstaterade Heidi att pigga konjunktursiffror och fortsatt låga räntor var oemotståndliga nyheter för börserna. Speciellt tillväxtmarknaderna hade utvecklats mycket positivt. Dagny, vår egen bloggerska som under året glatt oss med både tillbackablickar och fantastiska spaningar fyllde 102! Väl värt att uppmärksamma!

Juni månads kanske största nyhet var väl annars att Skandia höll sin första stämma som kundstyrt bolag.

Början av juli betyder traditionsenligt Almedalen. Mattias inspirerades av Skandias fokus på långsiktiga investeringar och infrastrukturprojekt och undrade om inte den gamla ”tradliven” istället borde benämnas ”nytänkande kapitalförvaltning i traditionell regi”. Jamen varför inte? Lena bloggade om en annan fråga som ligger Skandia varmt om hjärtat, nämligen arbetet med att förebygga utanförskap. Investera i det som är riktigt viktigt kallade hon sin blogg, och på ett så mycket bättre sätt kan man väl inte avsluta blogghalvåret 2014.

Bloggarna, inklusive undertecknad, tar nu ledigt och samlar krafter inför en händelserik andra halvlek.

En riktigt varm, skön och avkopplande sommar önskar vi dig, var du än är!

Hälsningar
Jeanette Carlsson Hauff, sparekonomAnders|2014-07-14 15:32:37

Varför sänkte ni räntan på sparkontot från 0.55% till 0.1%?
Anmäl


SH|2014-07-14 17:21:02

För inte glömma Skandias straffavgift på tio miljoner kronor för brister i sin investeringsrådgivning.
Anmäl


SH|2014-07-14 19:28:58

@anders: Kolla på compricer dot com under fliken Pengar och du hittar flera kreditmarknadsbolag med Svensk statlig insättningsgaranti och ränta över 2%.
Anmäl


Daniel|2014-07-16 16:13:07

Vad har vi att se fram emot i bloggväg nästkommande halvår?
Anmäl


Altr|2014-07-17 02:04:49

@daniel: "Vi, Skandiabanken, lovar högtidlig att undvika miljonbelopp i straffavgift (rekord) från FI när våra 'rådgivare' blåser kunder vid 'rådgivning'".
Anmäl


Daniel|2014-07-18 09:01:41

Kan inte Skandia gå ut med mer information på hemsidan kring boten från FI och ge er syn på det hela så man slipper alla dessa kommentarer framöver som inte har något med bloggämnet att göra? Nu verkar ni ju endast kommenterat detta på Facebook där inte alla hänger..
Anmäl


Skandia|

Tack för ert engagemang såhär i sommarvärmen!

Finansinspektionens bot är någonting vi ser allvarligt på. Den rör brister som vi hade i vår verksamhet i början av år 2013, och som vi hade börjat åtgärda redan när Finansinspektionen kom på besök, men vi skulle självklart aldrig ha haft dem. Vi gick ut med ett pressmeddelande om det samma morgon som vi fick böterna – det hittar ni i vårt pressrum på www.skandia.se/press (eller direkt på http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/26/BF/3C/release.html).

Räntan på sparkontona var vi tyvärr tvungna att sänka för att samtidigt kunna sänka bolåneräntorna (som lägst går det nu att få bolånet för 1,76 procent utan att pruta, se www.skandia.se/bolan). Det är ständigt en tuff fråga om avvägningar mellan olika priser och räntor, vad som är viktigast för kunderna att vi prioriterar.

Och slutligen frågan om vad vi kommer bjuda på i bloggväg under nästa halvår. Det är en öppen fråga – vad hoppas ni på? Vad undrar ni? Alla idéer och förslag är mer än välkomna!

Mvh Jonas, sommarvikarierande bloggredaktör

AnmälSkandia på

youtube