Succé eller fiasko – hur blir tjänstepensionen?Tillhör du de som tänker att det där med pension, det löser sig nog ändå? Det är så lång tid kvar att jag inte orkar ta tag i det där nu. Tänk om! Sannolikt har du mer eget ansvar än någonsin för hur stor pensionen ska bli.

Pensionen brukar ofta beskrivas som en tredelad pyramid med allmän pension som bas, därefter kommer tjänstepension och på toppen privat pensionssparande. Den allmänna pensionens betydelse för helheten har minskat i samband med att den gjorts om och det privata pensionssparandet sjunger på sista versen i och med det troliga slopandet av avdragsrätten. Oavsett vad det alternativa pensionssparandet blir så är risken stor att det egna långsiktiga sparandet bland svenskarna minskar i och med ändringen. Dessa båda förändringar gör att tjänstepensionen blir den absolut viktigaste delen av pyramiden, den som kommer att göra störst skillnad för hur hög din inkomst kommer att vara den dagen du slutar arbeta. 

Men tjänstepensionen är inte heller vad den har varit; stora förändringar på den marknaden har gjort storleken på den delen av pensionen mer osäker. Tidigare var huvuddelen av tjänstepensionen ofta en given procent av din sista lön. Med justering för hur många år du arbetat så visste du in princip hur stor andel av din sista lön som tjänstepensionen täckte upp. Ett väldigt tryggt system för dig som anställd men svåröverskådligt vad gäller kostnader för arbetsgivaren.

Idag är tjänstepensionen för de flesta istället en given procent av din lön idag som betalas in varje månad och som du får ansvar för att placera och förvalta själv. Pengar in i påsen idag och ett stort ”lycka till” att göra den så stor som möjligt kan man säga. Du behöver ta ställning till om du vill att pengarna ska placeras i fonder som du själv väljer, eller i traditionell förvaltning där försäkringsbolaget väljer investeringar och sparandet omfattas av garantier i någon form. Dessutom behöver du själv tänka till vilket skydd du behöver för din närmaste familj om livet skulle ta slut innan pensionen.

Är du då en sparare som är aktiv eller bekväm? Ansvaret för utfallet vilar alltid på dina egna axlar så se till att du alltid gör ett aktivt och informerat val. Och kom ihåg att du behöver se över de valen med jämna mellanrum, särskilt när du byter jobb eller får ändrade familjeförhållanden.

När du har gjort de valen, då först kan du glömma pensionsångesten och ägna dig åt allt annat som du tycker är roligt här och nu. För då kan du känna dig trygg i att du är på god kurs mot framtiden med den viktigaste delen av pyramiden - tjänstepensionen!

Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter
aa|2014-09-27 10:51:19

Och ett aktivt medvetet val kan också vara tjänstepensionens och premiepensionens förval. Finansiellt rationellt för de flesta dessutom! Det är sällan det finns behov av någon specialfond för ens sparande som ska ligga i 40-50 år.
Anmäl


Mattias Munter|

Hej aa! Tack för din kommentar. Visst kan det vara ett aktivt val att inte välja. Men glöm inte att det finns fler saker att fundera på än det strikt finansiella, de flesta förval har exempelvis inget efterlevandeskydd så har man en familj som man vill trygga så krävs ett aktivt val även om man är nöjd med kapitalförvaltningen i förvalet. Specialfond vet jag inte riktigt vad du menar med i det här fallet, men det finns exempel på valbara alternativ som delvis investerar i onoterade bolag, infrastruktur och direktägda fastigheter och det skulle kunna vara intressant för många i ett långsiktigt sparande. Hälsningar Mattias

Anmäl


Anders|2014-09-27 21:57:43

Hej! När kommer jag att kunna köpa aktier på usa börserna? Det är 2014 nu känns som att ni som internetbank verkligen borde ligga i framkant och erbjuda detta!?
Anmäl


Skandia|

Hej Anders!
Du kan redan idag handla med amerikanska aktier via telefon under våra öppettider. Vi ser hela tiden över vårt erbjudande och har just nu som målsättning att först och främst erbjuda elektronisk handel på de nordiska marknaderna. Men om det finns en stor efterfrågan så kommer vi självklart även se över möjligheten att koppla på andra marknader. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


ss|2014-09-28 15:43:58

sökmotoroptimering Interesting to see ... thank you it's well done:)
Anmäl


Magnus|2014-10-01 09:40:19

Självklart är det stor efterfrågan på att handla elektroniskt på börserna utanför norden. Även att kunna belåna sin isk. Varför går det inte att ha belåning i den idag utan endast i vanlig depå?
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Tekniska framsteg

Taggar: Dagny


Jag och flera med mig har märkt att det i dagsläget finns ett nyvaket intresse för de äldre i samhället. Man oroas över att vi blir allt fler och lever längre. Intresset beror troligen på att 40-talisterna uppnått pensionsåldern. De är inte något större problem för kommuner och landsting idag, men de kommer troligen att bli när de inom en inte alltför avlägsen framtid behöver vård och omsorg.  De är många och man är rädd för att de ställer betydligt större krav än äldre generationer har gjort hitintills.

När man som jag kan göra jämförelser mellan förr och nu, ser jag en enorm skillnad.  Då jag var ung fanns det ingen social välfärd överhuvudtaget. Hade man inte en familj som ställde upp för gamla föräldrar blev de ett fall för fattigvården. Den var inte bara dålig utan var en ren skam för sin samtid.  Det var en olycka att i livets slutskede hamna på "Fattighuset" och "hjonen" som de kallades levde i en eländig och hopplös tillvaro. Jag tycker att vi har det bra i dagens Sverige och inte mycket att klaga över. Under årens lopp har vi gjort stora tekniska framsteg och vårt land är ett föredöme när det gäller social välfärd.  Jag oroar jag mig inte nämnvärt för den dag jag inte klarar mig själv.  Men våra myndigheter hyser en viss oro för att den mänskliga arbetskraften inte räcker till när de vårdbehövande ökar i antal.  Nu vill man ta tekniken till hjälp.  Framsynta innovatörer och forskare har insett att det kan bli en ny och lönande marknad.

Detta nytänkande har, hur konstigt det än låter, gjort mig lite mer intressant än jag varit tidigare.  Jag är ju bloggaren som varit med i media för att det ansetts märkvärdigt att en person i min ålder vågar sticka ut och pröva på nymodigheter.  De äldre tiger vanligtvis i samhället och gör inte mycket väsen av sig. Jag tycks ha fått ett visst PR-värde som förespråkare för användning av teknik i vården. Flera kommuner anordnar Äldredagar och bjuder in sina pensionärer och olika organisatörer. Tekniska hjälpmedel visas upp för personer som antas hysa en viss motvilja mot nymodigheter.  Jag har blivit inbjuden till flera Äldredagar och Almedalsveckor för att, som jag tror, vara ett gott föredöme och ett bevis för att det inte är omöjligt för en åldring att använda teknik. Det tar bara lite längre tid att lära sig, men det går om man vågar försöka.

Den här veckan gästade jag Linköping på stadens Äldredag.  Det var en trevlig tillställning och jag tror att de äldre uppskattade det som bjöds.  Där fanns många och praktiska redskap som visades upp. Även om det ligger krasst ekonomiskt tänkande bakom det nyväckta intresset för de äldre och för att det skall skapas tekniska hjälpmedlen i vårdsammanhang, så är jag för min del tacksam över att dagens samhälle bryr sig om sina äldre och informerar oss om det som väntar i framtiden.  Kanske fick jag några motsträviga att bli mer positiva och tänka: om.  När en hundraåring kan använda en dator vågar kanske den något yngre göra ett försök. 

TV- intresserar sig också för äldrefrågor och för närvarande även för min person. Jag har medverkat i två dokumentär men om dem berättar jag en annan gång.   

Dagny CarlssonElakingen igen|2014-09-29 10:36:38

Jag är själv pensionär och kan tyvärr inte se den omtanke om de äldre som Dagny tycks kunna se. När du slutar arbeta får du bara som ett exempel en högre skatt trots bara lite drygt hälften av din forna inkomst. Går det dåligt för Sverige sänker man bruttopensionen. Vilka löntagargrupper accepterar sådant? Damen som hoppade ut genom balkongen var nog också ganska förtvivlad. Visst är Dagny en tillgång för politiker som vill visa att man kan höja pensionsåldern. Annars hade nog, som jag ser det. Dagny inte blivit inbjuden någon stans. Ha en fortsatt bra ålderdom önskar jag trots min misstro.
Anmäl


En trogen läsare|2014-10-01 13:20:06

Läste kommentaren ovan och vill skicka mitt fulla stöd till dig, Dagny. Negativa människor finns det överallt men de som förlorar mest på sin negativitetet, det är dem själva. Däremot kan jag förstå att man blir bitter i och med att man sänkte pensionen, och jag vet allt för många som nu har fått det svårare att få kronorna att gå runt. Men inte alls är det nu som det var förr med fattighuset. Jämför vi så var det verkligen inte bättre förr. Den irritation "Elakingen igen" gav dig förtjänade inte du alls, den kanske bättre hörde hemma hos våra politiker istället. Tack, för ännu ett underbart bra inlägg, Dagny och för att du hjälper äldre att få mer tilltro till tekniken! För rädslan är stor till knapptelefoner, telefonköer, internetbanker, apoteket på internet, m.m. hos äldre. En rädsla som gör att äldre hamnar utanför och känner sig som en belastning när de inte ens vågar boka en läkartid själv. Många är de äldre jag suttit hos, lyssnat till och som vänner hjälpt. Det största problemet för äldre är ändå ensamheten och känslan av att inte behövas längre. Det är äldre jag går till som gråter bara för att jag hinner fråga dem hur de mår och lyssna till deras svar. Depressionen hos våra äldre är stor och mycket utbredd. Om de äldre vågade sig på tekniken (för tekniken har blivit roten i vårt sociala liv, till vår familj, våra hobbies och vårt samhälle idag) då tror jag att det skulle hjälpa många äldre. Mer än vad man kan tro. Fortsätt med det du gör för fler som dig som vågar sig på tekniken behövs verkligen! Tack för att just du finns!
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Pensionsmotivera dig!

Taggar: Jeanette


Jag funderar över det där med pensioner och motivation. Pensionssparandet lider av det faktum att pensioneringen – i många fall – ligger långt bort i tiden. Det akuta tar man tag i, men det som ligger ett par år bort blir ofta liggande, och precis så är det med pensionssparande. Man talar om de närsynta spararna och det säger väl lite vad det handlar om.

Man ser ofta undersökningar (jag är själv upphovsman till ett par av dessa) där man ber människor ange hur mycket de tror att de kommer att få i pension, ofta uttryckt som procent av slutlön. Svårt, tycker många. Det rör ju en verklighet som ligger så långt fram, och jag tror att många tänker: ”jag har ju faktiskt ingen aning om vad min slutlön kommer att bli”.

Jag såg en studie i somras som istället utgick från nuläget. Kanske kan det vara ett sätt att undkomma den där närsyntheten när det gäller pensionssparande?
Vad studien visade var att en stor majoritet av 30- till 45-åringar inte tror, eller är tveksamma till att pensionen kommer räcka till för att ge dem samma levnadsstandard de har idag. En spännande infallsvinkel tänkte jag. Kanske kan man börja rota runt lite i de där olika budgetarna – nulägesbudgeten och den kommande pensionsbudgeten och se vart man hamnar.

En vettig utgångspunkt är att fundera över hur familjen kommer att förändras till dess du går i pension. Finns det barn i familjen kommer dessa kanske ha flugit ut – och tagit med sig lite kostnader. Knappa 2000 i månaden räknar Konsumentverket med att ett barn drar i löpande utgifter. Om det är mer eller mindre för dina barn vet bara du. Något annat som kan komma att förändras är bostaden, den största utgiftsposten för svenska hushåll. Kanske räcker det med en mindre bostad när barnen flyttat – och kanske detsamma för bilen?

Vad jag menar är att pension och pensionsprognoser (har talat om minpension.se tidigare och gör det gärna igen!) riskerar att bli vaga just därför att de ligger långt fram i tiden. Varför inte ägna en kvart åt ett tankeexperiment: titta på de utgifter ditt hushåll har idag och försök fundera över vilka som kommer att förändras (och vilka du vill förändra) den dag du slutar jobba. Tunnelbane-pensionsplanering när den är som allra bäst! Kanske blir det lättare att tänka längre när man startar i nuet?

Jeanette Hauff, sparekonom
SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Vetenskap och modevisningar

Taggar: Dagny


Filmen om "hundraåringen som hoppade ut genom fönstret" går inte längre på stadens biografer och osålda böcker om hans liv och leverne kommer säkert att realiseras för en spottstyver, men hundraåringar tycks inte vara helt inaktuella ännu. Jag är själv ett levande bevis för att intresset för personer, som levat under ett helt sekel inte har svalnat helt.

Jag blir inbjuden att vara med om både det ena och det andra evenemanget och jag tackar och tar emot och har riktigt roligt ibland. Folk i allmänhet tror att alla äldre har svårt att röra sig, ser och hör dåligt och är en smula dementa. Jag vill bevisa motsatsen. En dam i min ålder kan mycket väl vara frisk, ta sig fram utan rollator och ha förståndet kvar. Att vara frisk och rörlig är givetvis inte alla förunnat, men kroppsliga och själsliga defekter förekommer i alla åldersgrupper.

För närvarande är jag föremål för en vetenskaplig undersökning. Ett antal personer som har fyllt hundra är utvalda. Jag har fått en del frågor att besvara och TV filmar mig i olika situationer. Ibland tycker jag att det är lite larvigt att agera i sammanhang som är mer eller mindre konstruerade.  Det är dessutom synnerligen oglamoröst när scenerna måste tas om gång på gång innan filmaren blir nöjd.  Men något får man offra när man är föremål för vetenskapens intresse. Troligen valdes jag för att jag hade åldern inne och man antog att jag skulle bli lätt att regissera för att jag varit med i TV tidigare. Alla avsnitt är inte inspelade ännu och jag vill inte påstå att jag längtar efter de tagningar som återstår.  Filmen kommer troligen att sändas i november.

Det kändes betydligt mer lustbetonat att bli inbjuden till en vintagefestival som anordnades i ett sörmlandssamhälle för en tid sedan. Där visade man upp kläder från olika tidsepoker. Det hela var högst seriöst och väl arrangerat. Jag skulle visa mig i en festblåsa från förra seklets 20-tal och posera tillsammans med en festklädd äldre gentleman i frack från samma århundrade. En konferencier berättade klädernas historia och något om min person.  Jag fick applåder och

Innan jag lämnade scenen sjöng publiken unisont Ove Törnkvists slagdänga "Dagny kom hit och spill." Det var förstås inte särskilt tidstypisk, men på något sätt ändå en ganska trevlig avslutning på tillställningen och festivalens klimax. Jag vill tillägga att jag ställer upp för den goda sakens skull och för att det ger lite omväxling i tillvaron.

En dag den här veckan kommer jag att visas upp på en äldredag i en östgötastad. Jag vet inte riktigt vad man har för förväntningar på min närvaro, men det ger väl sig så småningom. Förmodligen skall jag medverka därför att jag påstås vara världens äldste bloggare. Det är en titel så god som någon och den är jag faktiskt riktigt stolt över. Om min blotta närvaro kan få äldre personer att våga använda datorer och mindre rädda för teknik, så gör jag en kanske arrangörerna en tjänst. Det ligger säkert krasst ekonomiska motiv bakom deras inbjudan, men den känns ändå spännande. Det är alltid roligt att träffa nya människor och en resa kan berika ens liv trots att den är kort.

//Dagny Carlsson
Pensionär|2014-09-24 03:19:00

Den som inte tycker sådana här artiklar är jättegulliga måste vara på gränsen till psykopat, eller hur. Men jag undrar om dessa artiklar är bra för mer normala pensionärer? Risken att denna 100-åring blir ett bra bevis på att man kan höja pensionsåldern drastiskt. Det kommer att drabba dem som inte glidit fram på en räksmörgås genom livet utan haft ett hårt arbete. Ett exempel på ett sådant arbete är att torka pink och spyor åt välbesuttna människor med halva kostnaden betald av folk som städerskan ovan.
Anmäl


Ingegerd Eriksson|2014-09-25 08:51:17

Dagny Du är en underbar människa! Du har förmågan att se det goda i livet och njuta av livet. Du glädjer dina medmänniskor. Många människor har mycket att lära av Dig. Livet är för kort för att fastna i negativitet.
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Lönsamma sociala investeringarI en valrörelse vill politiker från höger till vänster övertyga oss väljare om bästa sätt att möta social och ekonomisk marginalisering. Men nästan allt fokus ligger på att hantera ohälsa och utanförskap när det väl har uppstått. Det är hög tid att tänka nytt och börja satsa på förebyggande insatser. Det handlar om att bättre ta tillvara på samhällets resurser, både de mänskliga och ekonomiska. 

I veckan lanserades boken Utanförskapets pris – en bok om förebyggande sociala investeringar, skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson, forskaren Nima Sanandaji och mig själv i egenskap av hållbarhetschef på Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet. Med boken belyser vi hur mycket samhället förlorar på varje medborgare som hamnar utanför i form av sjukskrivning, psykisk ohälsa, missbruk eller arbetslöshet. Kostnaden för marginalisering är skyhög – både i form av livskvalitet men också omfattande kostnader för samhället. Försiktigt räknat handlar det om tolv miljoner kronor per individ med ett livslångt utanförskap. Vid sidan av detta finns självklart omfattande mänskliga förluster, som är svåra att sätta pris på.

Boken hoppas jag inspirerar fler sociala entreprenörer, kommuner, landsting, ideella organisationer eller bolag att satsa på förebyggande insatser med bevisad effekt. Att förordet till boken skrivs av politiker som Miljöpartiets Gustav Fridolin och moderaten Anna König Jerlmyr pekar på att det finns en logik som går bortom partigränser.

Som pensions- och försäkringsbolag har vi produkter som är ett viktigt komplement till det som de offentliga systemen erbjuder, i alltifrån sjukförsäkringar till pension. Vi vet att det är lönsamt att satsa inte bara på rehab utan också på tidiga insatser i form av ”prehab”, åtgärder som sätts in INNAN det gått så långt som sjukskrivning eller psykisk ohälsa. Ju fler kunder som använder sig av prehab i ett tidigt skede, desto fler får tidig hjälp och kan slippa sjukskrivning. På så vis har sjukskrivning bland våra försäkringskunder kraftigt gått ner, i en tid då sjukskrivningarna har gått upp. Att satsa långsiktigt på tidiga insatser är med andra ord direkt lönsam, både för kunden och Skandia.

Ohälsa och utanförskap är tufft och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Just därför gäller det att få ut bäst effekt i alla insatser som syftar till att motverka utanförskap och ohälsa. Här har både näringslivet, offentlig sektor och ideell viktiga roller att spela. Hittills har var tredje kommun utbildats i den metodik som vi beskriver i boken Utanförskapets pris. Om några veckor har vi en utbildning för ideella organisationer och sociala entreprenörer. I nästa vecka lanserar vi metodiken i Danmark tillsammans med ett danskt forskningsteam. Vi vill bidra till utveckling, kunskap och stötta alla de som arbetar förebyggande med sociala investeringar.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet

PS. Missa inte Tove Lifvendals krönika i Svenska Dagbladet om vår bok och sociala investeringar som en god affär!SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Skandia på

youtube